สถานะจัดส่ง

ค้นหาการจัดส่ง (หมายเลขคำสั่งซื้อ)

หมายเลขคำสั่งซื้อ

รหัสติดตาม

ผู้สั่งซื้อ / ผู้รับ

วันที่จัดส่ง

ช่องทางการจัดส่ง

#00073

สุพจน์ บุญจิตร์

1 ม.ค. 2513

#00071

วาสนา พิมพ์ชู

1 ม.ค. 2513

#00070

B2s010j000144

วรินทร์ดา หอมภักดิ์

6 ต.ค. 2561

Kerry Express

#00068

B2s010j000143

สุพัชรา ถาวัลยสุขกุล

6 ต.ค. 2561

#00067

B2s010a000649

Mintra Jum

6 ต.ค. 2561

#00065

ธเนศร์ โกวิทวัฒนชัย

1 ม.ค. 2513

#00048

EX260657925TH

อานันท์ ชูฉ่ำ

1 ต.ค. 2561

ไปรษณีย์ไทย

#00047

EX260657934TH

ปณิชา พงษ์แพทย์

1 ต.ค. 2561

ไปรษณีย์ไทย

#00046

EX260657917

อจิรวดี เงินดี

1 ต.ค. 2561

ไปรษณีย์ไทย

#00039

N/A

พีริยา พิชิตสุรกิจ

1 ม.ค. 2513