รางวัล

Apple iPhone Xs

50,000 Points

Apple Ipad Pro 10.5

25,000 Points

Apple Ipad mini 4

15,000 Points

Apple Watch Series 3

10,000 Points