ชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน (กรณีที่เลือกวิธีชำระเงินโดยการโอนเงิน)

เลือกออเดอร์ที่ต้องการแจ้งชำระเงิน

เลือกช่องทางการชำระเงิน

เลือกวันที่ชำระเงิน

ระบุจำนวนเงิน

หลักฐานการชำระเงิน